Αυτοθεραπεία

Στο holistic physio ένα μεγάλο κομμάτι της θεραπευτικής αποτελεί η αυτοθεραπεία. Πολύ συχνά η γρήγορη και πλήρης ίαση εξαρτάται από τη συμμετοχή του ασθενούς στην αποκατάσταση του. Μετά τη πρώτη αξιολόγηση και διάγνωση καθορίζεται το θεραπευτικό πρόγραμμα και οι στόχοι της θεραπείας, αλλά δίνονται και οι απαραίτητες θεραπευτικές ασκήσεις για να ακολουθήσει ο ασθενής στο σπίτι όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο.

Επιπρόσθετα, γίνεται εκπαίδευση του ασθενούς στην καθημερινή πρόληψη και σωστή λειτουργία,  ανάλογα με το είδος της εργασίας και αθλητικής δραστηριότητας.

Πολλές φορές η αυτοθεραπεία και η πρόληψη είναι εξίσου σημαντικές με τη βοήθεια που προσφέρει ο θεραπευτής στο χώρο του. Κάποιες φορές μόνο αυτή η εκπαίδευση του ασθενούς είναι αρκετή για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση, με συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.  Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχημένη έκβαση ενός προγράμματος αυτοθεραπείας, είναι η συνέπεια, η κατανόηση και η σωστή εκτέλεση των ασκήσεων στο σπίτι, καθώς και η περιστασιακή παρακολούθηση από τον θεράποντα.


Στο holistic physio αισθανόμαστε υπεύθυνοι να πείσουμε τον ασθενή για τη συμμετοχή και την ευθύνη που έχει απέναντι στο πρόβλημά του. Κάθε ασθενής έχει την δυνατότητα να προσφέρει στη θεραπεία του, αρκεί να καθοδηγηθεί σωστα και επαρκώς.