Μέθοδος McKenzie

Η μέθοδος μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας (McKenzie) της σπονδυλικής στήλης αποτελεί μια απ’τις γνωστότερες θεραπευτικές μεθόδους στο κόσμο.

Αναπτύχθηκε από τον Νεοζηλανδό Robin McKenzie στα τέλη του 1950. Ο στόχος της μεθόδου είναι η κεντρικοποίηση του πόνου από τα άνω και κάτω άκρα προς τη σπονδυλική στήλη και από εκεί ακολουθεί η πλήρης ανάρρωση.

Η μέθοδος McKenzie βασίζεται κυρίως στην αυτοθεραπεία, που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τον ασθενή, καθώς μειώνει αισθητά το κόστος και το χρόνο της αποκατάστασης.

Αφού αξιολογηθεί  και διαγνωσθεί ο ασθενής  από εμάς, του δίνεται ένα πρόγραμμα ασκήσεων για το σπίτι στο οποίο εκπαιδεύεται ενδελεχώς. Η τεχνική εκτέλεση είναι σημαντική.

Τα αποτελέσματα είναι πολλές φορές εντυπωσιακά ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις νευρολογικού ή μη πόνου.