Ο Χώρος μας

Στον πλήρως εξοπλισμένο χώρο μας, εφαρμόζεται η αυθεντική μέθοδος Pilates και Clinical Pilates (Πιλάτες αποκατάστασης). Η εκπληκτική αυτή θεραπευτική μέθοδος απαιτεί πλήρη αξιολόγηση του κάθε ατόμου και εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης. Τα τυποποιημένα προγράμματα άσκησης που εφαρμόζονται στα γυμναστήρια και δυστυχώς ονομάζονται Pilates, εκτός από αναποτελεσματικά είναι πολλές φορές και επικίνδυνα.

Στο ειδικό χώρο υπάρχει όλος ο εξοπλισμός που απαιτείται για ένα πλήρη κύκλο μαθημάτων. Ο εξοπλισμός αποτελείται από reformer, Cadillac, chair, μπάλες, λάστιχα, rings και ασκήσεις σε στρώματα.