Δεύτερη Γνώμη

Στο χώρο της υγείας σήμερα,  οι πληροφορίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει ο ασθενής, είναι συχνά ελλιπή και συγκεχημένα. Συνέπεια αυτής της ελλιπούς ενημέρωσης,  είναι η επιλογή λάθος θεραπευτικής πορείας, με επακόλουθο την κακή αποκατάσταση και το πέρασμα στη φάση του χρόνιου πόνου.


Στο χρόνιο πόνο,  η ψυχή και το σώμα του ανθρώπου προσαρμόζονται σε καινούριες ανθεκτικές συνθήκες,  όπου η κλασική θεραπεία φυσική και φαρμακευτική δεν επαρκούν για την πλήρη ίαση του θεραπευόμενου. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την έλλειψη δραστηριοτήτων, το άγχος και την ανυπαρξία πρόληψης,  οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο,  όπου νικητής βγαίνει ο χρόνιος πόνος.


Η βαθιά γνώση και η πλήρης επιστημονική μας κατάρτιση πάνω στο χρόνιο πόνο,  μας γεμίζει με σιγουριά για την άρτια αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων. Μετά από μια ενδελεχή κλινική εξέταση, μπορούμε να δώσουμε τη δεύτερη γνώμη και πιθανότατα τη λύση για μια νέα πιο λειτουργική καθημερινότητα.