Ολιστική Φυσικοθεραπεία | H φιλοσοφία μας

Η προσέγγιση μας στη θεραπεία και την αποκατάσταση είναι ολιστική. Αυτό σημαίνει ότι αξιολογούμε και θεραπεύουμε την ψυχή και το σώμα ως σύνολο, χωρίς να αρκούμαστε στη θεραπεία ενός σημείου, αλλά στην πλήρη λειτουργική αποκατάσταση και προσαρμογή του ασθενούς στην καθημερινότητα.

Στο Holistic Physio προωθούμε ένα θεραπευτικό μοντέλο, όπου στο κέντρο βρίσκεται ο ασθενής και όχι η πάθηση. Κάθε ασθενής έχει διαφορετικό πρόβλημα και ξεχωριστή προσωπικότητα, οπότε χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης.

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί ξεχωριστή επιστήμη και πλέον έχει εντάξει σε μεγάλο βαθμό μεθόδους και τεχνικές χειροπρακτικής, οστεοπαθητικής, ορθοπαιδικής θεραπείας με χειρισμούς (Orthopedic Manual Therapy) και βελονισμό (σώματος και αυτιού). Η πλήρης κατάρτισή μας στις μεθόδους αυτές σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας, το ταλέντο και την αγάπη για την δουλειά μας και το συνάνθρωπο, μας ωθεί να προσφέρουμε θεραπεία υψηλής ποιότητας με φιλοσοφία σύγχρονη και ολιστική.