Ο ωτοβελονισμός στη θεραπεία του χρόνιου πόνου της οσφυοϊσχιαλγίας μετά από χειρουργική μικροδισκεκτομή και ημιπεταλεκτομή - a case report

Ο Ωτοβελονισμός ή Ωτοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την αντιμετώπιση πολλών ιατρικών προβλημάτων και πλέον στοιχεία αποδεικνύουν ότι κατέχει μια θέση στη διαχείριση του πόνου σε μυοσκελετικές διαταραχές όπως η οσφυοϊσχιαλγία.

Αποτελεί μια μέθοδο που ανήκει στις συμπληρωματικές ιατρικές μεθόδους, η οποία χρησιμοποιεί το πτερύγιο του αυτιού για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Η βασική αρχή είναι ότι στο επίπεδο του πτερυγίου του αυτιού παρουσιάζεται μια αντιπροσώπευση των κατασκευών και των λειτουργιών του οργανισμού, σε μια σχέση αμφίδρομη, διαγνωστική και θεραπευτική.

Tα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των κλινικών ιατρών και των ερευνητών για την Ωτοθεραπεία αυξάνεται συνεχώς.

Κατεβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ