Το αυχενικό σύνδρομο είναι ένας ατυχής ορισμός που αναφέρεται σεκάποια παθολογία της αυχενοθωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Δυστυχώς χρησιμοποιείται εκτενώς σήμερα ακόμα και από ειδικούς του ιατρικού και παραϊατρικού χώρου. Δεν περιγράφει καμία συγκεκριμένη παθολογία, ούτε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, όπως την περιοχή της βλάβης, την ένταση του πόνου, την ύπαρξη ή μη νευρολογικών συμπτωμάτων και τη χρονιότητα αλλά και σοβαρότητα της πάθησης. Κανένας σοβαρός  επιστήμονας δεν μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα ενός ασθενούς όταν διαβάζει τη διάγνωση αυχενικό σύνδρομο  και δεν είναι σκόπιμο δύο ασθενείς με τελείως διαφορετική συμπτωματολογία να εξισώνουν  την πάθησή τους με αυτόν τον ατυχή ορισμό.

Συνέχεια »